Donationsveckan 2017 blir 9-15 oktober

För sjunde året i rad initierar Socialstyrelsen Donationsveckan som är en årligen återkommande kampanjvecka. I år äger Donationsveckan rum vecka 41, det vill säga 9-15 oktober.

Syftet med Donationsveckan är att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation och att få fler människor att ta ställning. Sjukhus, patientföreningar och andra organisationer bestämmer själva hur de vill uppmärksamma veckan genom lokala aktiviteter som föreläsningar, utdelning av informationsmaterial eller annan kampanjverksamhet.

Ett annat syfte med veckan är att de som redan har tagit ställning sprider det viktiga budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation. Tidigare år har visat att mångdubbelt fler personer passar på att ta ställning under Donationsveckan jämfört med en vanlig vecka.

 

Källa: Livsviktigt