Ditt bostadsområde kan öka risken för kronisk njursjukdom

Dina bostadskvarter kan öka din risk för njursjukdom visar en ny studie.

Ett grannskaps övergripande socioekonomiska status, inklusive inkomst och utbildningsnivå, kan påverka invånarnas risk för kronisk njursjukdom, enligt en studie som nyligen publicerades i SSM Population Health av forskare från Drexel University Dornsife School of Public Health, USA.

Studien visade att omgivningens övergripande socioekonomiska status, promenadmöjligheter, våldsbrott och tillgänglighet av hälsosam mat, kan påverka risken för kronisk njursjukdom, dålig blodsockerkontroll och okontrollerat högt blodtryck, särskilt i tätortsområden.

Källa: ScientificDaily.com

Foto:https///www.freepik.com/photos/city