Digitalt stöd i hemmet ger dialyspatienter ökad frihet

Roland Fristedt får dialys fyra gånger om dagen. Med digital distansmonitorering får han mer tid över och bättre livskvalitet.

Roland Fristedt, 64, får dialys fyra gånger om dagen.Men tack vare ett nytt IT-system kan han göra behandlingarna i hemmet.

-Det är fantastiskt. Jag fyller bara i mina värden på läsplattan, säger han.

Rolf Fristedt, 64, bor i Furulund ett par mil från Lund. Han blev dialyspatient 2018 då höger njure opererades bort på grund av en missbildning. Sedan dess har han fått dialys fyra gånger om dagen. Men tack vare en läsplatta och ett nytt IT-system från itACiH kan han numera sitta i sitt hem och få behandlingen.

-Det är väldigt enkelt. I början var det förstås svårt att lära sig men nu har det blivit rutin, säger Roland.

Kan leva som vanligt

Roland gör första dialysen klockan sex på morgonen. Han sätter sig i sin stol och kopplar upp datorn. När dialysen är klar lägger han också in olika värden som blodtryck och vikt direkt via plattan och får sedan kontakt med sköterskan. Sköterskan som befinner sig på kliniken kan i sin tur se på en skärm hur behandlingen gått och vilka värden som noterats.

-Det mest fantastiska är att jag kan leva som vanligt. Nu jobbar jag halvtid till och med, säger Roland som är vaktmästare och arbetar med hjälpmedel åt kommunen.

-Det viktiga är bara att tänka på att hålla sig till tiderna och vara noggrann med hygienen.

Ersätter papperskalendrar

Bakgrunden till itaCih:s digitala verksamhetsstöd med distansmonitorering startade med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Lund 2011. Då var det ofta rörigt på kliniken. Det gällde för personalen att samordna sina papperskalendrar, hinna med allt som skulle göras och få med rätt utrusning och dokument till rätt patient. Sekreterarna tog emot telefonsamtal och skrev lappar om patienter som ringt. Det var ohållbart då ingen med medicinsk kunskap prioriterade bland behoven.

En grupp tekniker vid Lunds teknisk högskola kontaktades av Skånes universitetssjukhus om IT-verktyg för sjukvård i hemmet. De nappade på idén och den nystartade ASIH verksamheten i Lund välkomnade initiativet.

Sjuksköterskor och läkare bildade team med teknikerna och följdes åt i verksamheten. Nu finns ett planeringsstöd som ingen vill vara utan.

Digital kalender för alla patienter

Resultaten blev en digital kalender för varje patient. Här kan man utläsa vad som ska göras hos patienten och vem som gör vad. Kalendern kan sorteras så att man ser det man själv kan göra eller det någon annan i teamet gör eller övriga kollegor.

Symtomskattningar görs, foto, vikt puls och blodtryck tas i hemmet och visas direkt i läsplattan och datorn. Värdena granskas snabbt och patienten får nya råd och ordinationer via chatt och video.

Varje patient har en egen kalender och arbetar med läsplattor i hemmet. Sköterskorna kopplar upp sig via dator på kliniken.

Produkten är en så kallad distansmonitorering från itACiH verksamhetsstöd och är ett system för samverkan och patientcentrerad vård. All kommunikation är krypterad och intrångsskyddad.

Många personliga vinster

För Roland har IT-stödet också inneburit att han kunnat åka på semester hemifrån. 

-Det går att få in all utrustning i husbilen. I somras åkte vi till Stockholm, Göteborg och Söderköping. Jag var ute med husbilen i en hel månad.

-Det är så svårt att resa när man måste göra dialys men det här fungerade oerhört bra.

-Jag är enormt nöjd. Nu är jag tacksam för livet. Det är så skört.

Av Ulrika Efthamre

Foto Nader El Kadaoui

FAKTA: Distansmonitorering

För kroniskt sjuka som behandlas i hemmet, t ex med peritoneal-dialys (PD), kan patienten monitoreras och värdena blir automatiskt och omedelbart tillgängliga för personalen på sjukhuset i en anpassad grafisk presentation. För denna patientgrupp är det t ex viktigt att följa vikt och blodtryck, samt volymer och vikter på dialysvätskorna. Lika viktigt är att patienten kan kommunicera med sjukvårdspersonalen med text, bilder och video som komplement till telefonsamtal. Detta gör att patienten kan känna sig trygg i sin behandling när sjukvårdspersonalen kan följa resultatet av behandlingen och patienten kan få svar på sina frågor på ett effektivt sätt.