Digital lösning kan stärka egenvårdsförmåga och livskvalitet

Kronisk njursvikt ställer höga krav på anpassning av levnadsvanor i kombination med läkemedel för att bromsa försämringen av njurfunktionen. Ordinationerna är individanpassade och varierar beroende på graden av njurfunktionsnedsättning samt var individen befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Detta gör vården komplex då även andra samtidiga diagnoser ofta bidrar.

Att själv hålla koll på alla läkemedel och andra ordinationer kan upplevas som krävande, särskilt som de vid kronisk njursjukdom kan variera väldigt. Att glömma är mänskligt men kan få mer eller mindre allvarliga följder. Det finns många olika sätt att stödja personer med kronisk njursjukdom i sin autonomi och egenvård. I tider med en pågående pandemi har efterfrågan på digitala lösningar blivit alltmer aktuell.  

Utvärdering digitalt verktyg

I södra sjukvårdsregionen pågår ett projekt inom njursjukvården där utveckling och utvärdering av ett digitalt verktyg sker i samarbete med vårdpersonal och patientrepresentanter. Målsättningen är att bidra till minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet genom förbättrad egenvård. Den digitala lösningen är sammansatt av en rad stödfunktioner. Detta möjliggör ett tvärdisciplinärt stöd i att motivera patienten. Stödfunktionerna finns i en specialanpassad klocka som bärs på armen och den skiljer sig från de aktivitetsklockor som finns idag på marknaden. Funktionerna kan individanpassas och omfattar bland annat läkemedelsintag, fysisk aktivitet, kost, vätskeintag och påminnelser för provtagningar och mottagningsbesök.

Skräddarsytt stöd ii egenvård

Patienten får på så vis ett skräddasytt stöd i sin egenvård. Det underlättar att de mål och rekommendationer som är kopplade till behandlingen uppnås vilket är en avgörande faktor för att uppnå god livskvalitet både på kort och lång sikt.Vårdteamet runt patienten kommer att kunna följa patientens följsamhet till ordinationer digitalt i realtid och antalet fysiska besök förväntas minska. 

Det digitala verktygen testas på personer som genomgått njurtransplantation. Foto: mSafety/Sony Network Communications Europe´

Testas på njurtransplanterade

Initialt börjar det digitala verktyget testas på personer som genomgått njurtransplantation. Förväntad effekt och resultat på detta är bättre stöd i den njurtransplanterade patientens egenvård då ökad egenvårdsförmåga minskar patientens risk för komplikationer. Förhoppningen är att förutsättningarna förbättras för att behålla den transplanterade njuren så länge som möjligt. Bättre insikt och efterlevnad av livsstilsfaktorer ökar livskvaliteten. Att patienter tar ett större egenvårdansvar gör också vården mer samhällsekonomiskt hållbar. Projektet, benämnt 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom), pågår till och med januari 2023*. På sikt kan det komma att involvera även patienter med njursjukdom i dialysbehandling och de som ännu inte påbörjat behandling.

Av Mia Trondsén, Fysioterapeuterna

Foto: mSafety/Sony Network Communications Europé

Bildtext: I ett nytt projekt inom njursjukvården testas ett digitalt verktyg.

Målsättningen är att minska sjukdomsprogressen och förbättra livskvaliteten genom förbättrad egenvård.

*Partners i projektet är Innovation Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, RISE, Sony Network Communications Europe, miThings och Region Blekinge. Projektet finansieras av Vinnova samt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.