Digital utbildning blev succé efter pandemin

Anneli Rask på OFO Uppsala, Organisationen För Organdonation på Akademiska sjukhuset.

Att utbildning är en av nycklarna till en fungerande donationsverksamhet har länge varit känt. Personal som deltar under en donationsprocess behöver grundläggande kunskaper i hur en organdonation går till för att känna trygghet, bidra till kvalitet och även kunna stödja de närstående i denna situation.

För att stötta inblandad personal samt att få donation från avlidna att fungera optimalt har vi på OFO Uppsala, Organisationen För Organdonation på Akademiska sjukhuset, sedan drygt 20 år tillbaka två gånger/år bedrivit en tvådagars utbildning om donation och transplantation. Utbildningen vänder sig till IVA-, operation- och anestesisjuksköterskor och undersköterskor för hela Sjukvårdsregion Mellansverige. Dessa utbildningstillfällen har varit väldigt populära. Platserna har varit begränsade till ungefär 35 personer per gång vilket tyvärr gjort att många inte kunnat beredas plats. År 2020 kom pandemin och alla utbildningar blev satta på paus.

Behovet av utbildning kvarstod

Mot alla odds och trots den enorma belastning sjukvården utsattes för under pandemin så fortsatte organdonationsverksamheten från avlidna att fungera. När pandemin pågått drygt ett år kände vi transplantationskoordinatorer att vi inte kunde vänta längre, behovet av utbildning kvarstod och ingen av oss visste hur länge vi skulle behöva leva under restriktioner. De tekniska möjligheterna hade utvecklats snabbt under pandemin och vi hade vant oss vid att arbeta utan fysiska möten. Därför beslutade vi att göra ett försök med digital utbildning via applikationen Teams. Vi var alla lite tveksamma till att ändra på ett väl inarbetat koncept, men bestämde oss för att göra ett försök. Därefter skulle vi utvärdera och se hur det hela föll ut. Sagt och gjort, det första digitala utbildningstillfället hölls i mars 2021. Programmet var ungefär detsamma som i den ”fysiska” förlagan men något förkortat och med fler korta pauser för att deltagarna skulle kunna upprätthålla koncentrationen.  Det som i vanliga fall var en tvådagars utbildning hade nu blivit till en dag. Totalt fyra tillfällen varje år.

Konceptet här för att stanna

Det visade sig att den här formen av utbildning blev väldigt väl emottagen. Nu efterfrågar sjukhusen i regionen utbildningen och önskar att vi ska fortsätta med denna digitala version.

Hur ser då utbildningen ut? Vi utbildar i realtid, förutom ett par förinspelade föreläsningar. Varför inte lägga ut utbildningen på webben? Nej, det tror vi inte på. Under utbildningen har vi en chattfunktion där deltagarna kan ställa frågor som vi svarar på under tiden. Det gör att vi har en dialog med deltagarna och vi har möjlighet att fånga upp eventuella missförstånd samt ta upp saker som deltagarna undrar över.

Fördelar med denna typ av utbildning:

  • Ingen begränsning av antalet deltagare, vi har ökat kapaciteten enormt. Från ca 70 deltagare/år till nu ca 300!
  • Kostnadseffektivt, kostar bara arbetstiden, inga resor eller övernattningar krävs.
  • Tidsbesparande, både för deltagare och föreläsare
  • Öppet för alla. Nu når vi även en del läkare, vilka inte var med vid våra tidigare utbildningstillfällen.
  • En positiv skillnad med de digitala utbildningarna är att fler vågar ställa frågor eftersom det görs i chatten, dessutom kan föreläsarna välja när man svarar under föreläsningens gång.

 

Till sist vill vi uppmana andra att dra nytta av de nya tekniska möjligheter som finns att anordna utbildningar digitalt. Det ger en möjlighet att lättare nå ut till allt fler i vårt avlånga land.

Av Christina Andréasson

Transplantationskoordinator / Specialistsjuksköterska intensivvård

OFO Mellansverige / Akademiska sjukhuset

Foto: Christina Andreásson