Dialysmottagningar larmar om personalbrist

Över hälften av Sveriges dialysmottagningar larmar om personalbrist. Det visar nya siffror från Njurförbundet. Resultatet begränsar patientens frihet och påverkar säkerheten.

Njurförbundet kan genom en färsk enkät som besvarats av 61 vårdenhetschefer konstatera att drygt hälften uppger att det råder brist på personal. Nästan samtliga uppgav att det är svårt att rekrytera personal.

Orsak till bristen

Bristen på sjukvårdspersonal, som beror på uppsägningar, har drabbat landets dialysverksamhet hårt. Personalbristen slår kraftigt mot de som behöver dialys och medlemmar har rapporterat att man t o m fått ställa in behandlingar. Det finns dialysmottagningar som måste stänga under sommaren och flytta patienterna till mottagningar på andra orter.

De flesta som behöver dialys för sin överlevnad får det vid någon av landets 70 dialysmottagningar. Normalt sker det 3–4 gånger per vecka under 4–5 timmar per gång. Drygt 4 000 personer i Sverige är beroende av regelbunden dialys.

Inga resurser för gästdialys

Hälften av vårdenhetscheferna uppgav också att man inte har resurser att ta emot gästande patienter för så kallad gästdialys i sommar. Det innebär att personer som behöver dialys förhindras att resa och tvingas leva i kommunarrest även den här sommaren.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger att enkäten bekräftar alla de larmrapporter om massuppsägningar bland dialyspersonal som nått förbundet:

-De som ansvarar för sjukvården borde reagera då erfarna sjuksköterskor som arbetat länge säger upp sig på grund av arbetsvillkoren. Dialys är lika viktigt som intensivvård och kan inte bemannas med oerfaren personal. Det behövs nu flera åtgärder snabbt. Njurförbundet vill se bättre arbetsvillkor för dialyssjuksköterskor, specialistsjuksköterskeutbildning inom njurvård samt ökad andel dialyspatienter som får sköta sin behandling själva i hemmet.

Källa: Njurförbundet

Foto: Dialäsen