Dialysen på Östersunds sjukhus vinner pris!

Marina Förström, Carolina Hasselström, Mona Kärrman, Marie Mark, Caroline Andersson. Bild: Philip Norén ÖP

Dialysen på Östersunds sjukhus vinner 2022 års Vårdförbundspris.

-Fantastiskt!  Att allt jobb vi har lagt ner, uppmärksammas, säger Marina Förström till Dialäsen.

Nu har juryn för 2022 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam utsett  vinnaren av Vårdförbundspriset för sina insatser inom personcentrerad vård. Dialysavdelningen/ PD-mottagningen på Östersunds sjukhus, Region Jämtland Härjedalen, vinner priset som delades ut på Vårdgalan den 18 november. Vårdförbundspriset är, med prissumman 500 000 kronor, ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Priset ska premiera medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård.

Digitalisering och engagemang

Dialysen Östersunds sjukhus, Region Jämtland Härjedalen, vann med följande motivering;
”I en till ytan stor region med bara ett sjukhus är utmaningarna många. För patienter som kan behöva resa 30 mil – enkel resa – för att få vård är det stort att erbjudas behandling i hemmet. Genom att implementera ny teknik i form av en digital plattform, där behandlingar kan utvärderas och justeras på distans, har vår kandidat bidragit till att öka andelen patienter med hemdialys från 15 till 60 procent. Här pratas inte bara om digitalisering – här används möjligheterna för att på riktigt främja en personcentrerad vård. Genom samverkan med njursviktssjuksköterska, kirurg och kommunal vård har regionens dialyspatienter numera fast vårdkontakt, färre sjukhusresor och en ökad livskvalitet. Med mod att säga ”prova” när andra säger ”omöjligt” fortsätter teamet mot målet att skapa en egenvårdsenhet som utvecklar dialysvården vidare.”

Glada reaktioner på avdelningen

Sjuksköterskorna på avdelningen blev förstås enormt glada och tacksamma.

-Att ha gjort denna resa där hårt arbete och engagemang givit ett bättre resultat än förväntat, känns det otroligt ärofyllt och bekräftande att det uppmärksammas i samband med Vårdgalan och Vårdförbundspriset, säger Caroline Andersson.

 

Av Ulrika Efthamre

Foto: Philip Norén, ÖP.