Dialysen i Hässleholm fyller 10 år!

HÄSSLEHOLM 2016-09-30 Lasarettet i Hässleholm, Lasarett, Sjukhus Foto: Andreas Hillergren / Region Skåne

En synnerligen viktig institution på sjukhuset i Hässleholm fyller tio år – dialysen! Hjälpen för njursjuka har de senaste årtiondena varit revolutionerande och hjälpt massor av människor till ett fortsatt aktivt liv. 
Bara i den här södra regionen finns inte mindre än 1000 personer som lever helt utan egna njurar, antingen genom dialys eller transplanterade organ. Dialysavdelningen i Hässleholm är den nionde största i landet och har just nu ett 30-tal dialyspatienter plus ett tiotal som har s k hemdialys.
I  tioårsjubileet har firats i närvaro av tjänstemän och politiker från landsting och kommun.

 

Läs artikeln här: Norra Skåne