Dialäsens Chefsdagar 2014

asanilsonneÅsa Nilsonne
Ledarskap – hur gör andra arter? Om konflikter och samarbete.
Åsa Nilsonne är psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm och författare till fack och skönlitteratur. Hon är legitimerad psykoterapeut och har arbetat utifrån ett färdighetsperspektiv – vilket innebär att hjälpa personer att utveckla de kompetenser de behöver för att klara livets utmaningar. Åsa har ett stort intresse för hur våra arbeten delvis formar och omformar oss, och för arbetslivets glädjeämnen och utmaningar. Hon ser gärna frågor om socialt beteende ur ett utvidgat biologiskt perspektiv vilket kan ge oväntade, underhållande och tankeväckande resultat.

 

agnetapagelsAgneta A Pagels
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening: Kvalitetsregistren ska utgöra ett verktyg för förbättringsarbete på alla nivåer.
Visionen för nationella kvalitetsregistren är att de ska användas integrerat och aktivt inom hälso- och sjukvården. Hur använder vi oss av Svensk Njurregister (SNR) i klinikernas förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete? Hur kan vi med hjälp av SNR systematiskt utvärdera och följa patientens hälsorelaterade livskvalitet? SNSF stödjer SNR och ser gärna en utveckling av registret som även innefattar patientrapporterade mått samt en ökad användning av SNR i klinikernas förbättringsarbete. Agneta A Pagels, SNSFs och SNRs representant, forskningssjuksköterska/med.lic. informerade om registrets möjligheter.

 

marienykvistMarie Nykvist
Förändra världen eller vad?
Efter 10 år som chef inom offentlig sektor och nu som chef inom privat äldreomsorg kan man fundera över vad som har drivit och vad som fortfarande driver en att arbeta som chef. Vad finns att säga till en samling rutinerade chefer inom njurmedicin som inte redan är sagt av många? Marie Nykvist berättade om sin resa och sina erfarenheter. Kanske kan ni känna igen er, kanske kan hon inspirera – eller provocera? Marie vill väcka nya tankar och diskussioner. Hennes blygsamma drivkraft har varit att förändra världen, i alla fall lite grann.

 

klararegnoKlara Regnö
Chefskapets villkor, förutsättningar och utmaningar i vård och omsorgsverksamhet.
Föreläsningen tar utgångspunkt i Klara Regnös avhandling samt annan aktuell forskning och behandlar frågor om hur arbetsvillkoren ser ut i kvinnodominerade verksamheter och hur det påverkar chefskapets förutsättningar.
Ek. dr. Klara Regnö är verksam som forskare och lärare vid Kungliga Tekniska högskola i Stockholm, avdelningen för Organisation och ledning. Hon disputerade 2013 med avhandlingen »Det osynliggjorda ledarskapet. – Kvinnliga chefer i majoritet« som handlar om chefer och deras arbetsvillkor inom vård- och omsorgsverksamhet. Hon har även publicerat olika antologibidrag t ex om ledarskap och etik samt utfört flera forskningsuppdrag åt regeringen.

 

gudrunabascalGudrun Abascal
Så skapar man en attraktiv arbetsplats och behåller sin persona.l
Min syn på chefskap, erfarenheter i med- o motgångar.– Om jag skulle leva om mitt liv skulle jag nog göra vissa saker lite annorlunda, men inte när det gäller mitt yrkesval. Efter mer än fyrtio år inom förlossningsvården startade i höstas chefsbarnmorska Gudrun Abascal förlossningskliniken BB Sophia i Stockholm. Det är den första helägda privata förlossningskliniken och ska ta emot 4000 barnafödande kvinnor per år. Gudrun har även varit verksam vid förlossningskliniken ABC-enheten vid SÖS och initiativtagare till BB Stockholm samt författat flera böcker.