Dialäsens Chefsdagar 2012

emmanuelezraVarför är vi här? Vilka är våra mål? Hur når vi dem?
Vem följer vi och varför?

Emmanuel Ezra kirurg och författare fick oss att reflektera kring vår människosyn och hur den påverkar vårt ledarskap och kommunikation

 

 

 

 

 

lenaadolfssonFrån sjukvårdsbiträde till sjukhusdirektör
Den första januari 2011 tillträdde Lena Adolfsson, som första kvinna, tjänsten som sjukhusdirektör på Karlskoga lasarett. Lena berättade om sina erfarenheter från olika chefsbefattningar – och om vägen från sjukvårdsbiträde, avd.chef på dialysmottagning, verksamhetschef till sjukhusdirektör.

 

 

 

 

 

brittmaribanckBritt-Marie Banck
Så blir våra patienter med i vårdutvecklingen.
Arbetsredskap i lärandet hos oss i Ryhov är självdialystrappan samt kommunikation med teorin aktiv upplärning ger både aktiva patienter- och sjuksköterskor.
Britt-Marie Banck är sektionsledare på självdialysen Paviljongen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

 

 

 

 

monikasamuelsson

Organisation och ledarskap med Monika Samuelsson
• Vad är ett “gott ledarskap”?
• Ledarskap för mig!
• Teamarbete – hur ska jag bete mig som chef?
• Ledarskap vid förbättrings- och flödesarbete – vilka krav ställer det på chefen?
• Ledarskap och medarbetarskap – synergier
• Arbetsmiljö – chefens ansvar. Hur agera vid långvarig sjukfrånvaro?
Monika Samuelsson är utbildad arbetsterapeut och idag divisionschef, Med dr, vid Huvuddivisionen på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening:
Diskussion ledd av Ulla Holm och Lena Alexandersson om hur kompetensen ser ut för framtidens njurmedicinska sjuksköterskor. Är cheferna/sjukhusen beredda att satsa på specialistutbildning? Och hur mäter vi njurmedicinsk omvårdnad?