Dialäsens Chefsdagar 2010

marika_skarvik

Det personliga ledarskapet
Marika Skärvik bjöd på erfarenheter med situationer hämtade från verkligheten, konkreta råd och praktisk handledning. Hon har varit verksam operativ chef sedan slutet av 80-talet. 2005 blev hon vald till Årets Chef och finns även omnämnd 2009 och 2010 som en av de 125 mäktigaste kvinnorna i Svenskt Näringsliv enligt Veckans Affärer.

Chefens roll och ansvar för vårdens utveckling
Svenskt njurmedicinskt register är ett av flera verktyg för att utveckla en evidensbaserad omvårdnad. Agneta Pagels och Lena Alexandersson pratade om vårdutveckling på Dialäsens chefsdagar. Chefens inställning och förhållningssätt är mycket betydelsefulla för alla medarbetare. En chef som uppmuntrar, stöttar, tar tillvara på den professionella kunskapen och är ett stöd för kvalitetsutveckling och forskningsarbete gynnar framgång och utveckling. Vi kan påverka användningen av forskning och evidensbaserad omvårdnad i en positiv riktning men det krävs att ledaren/chefen har en god och relationell förmåga och kunskap om vilka verktyg som behövs för att lyckas. Ett av de verktyg som vi har idag är Svenskt Njurregister (SNR).

 

ullabritt_fridellOm lusten att leda mig själv och andra
Ullabrith Fridell är företagsledare och konsult med lång erfarenhet av chefs-, ledar- och organisationsutveckling. Hon anlitas både inom privat och offentlig sektor och har gedigna kunskaper om svensk hälso- och sjukvård.