Dialäsens Chefsdagar 2009

maria_steneskog
Maria Steneskog
Krishantering på jobbet
Det går att känna sorg och arbeta samtidigt
Kriser kan drabba arbetsplatsen. Någon medarbetare dör, någon begår ett fatalt misstag eller någon begår ett brott.
Ge stöd, fokusera helt på omhändertagande i början men se sedan till att medarbetarna går tillbaka till arbetet parallellt med sorgbearbetningen. Det var några av råden från Maria Steneskog Nyman, leg psykolog, leg psykoterapeut och chef för Falck Healthcares psykologteam.

 

snsf_arbgruppSNSF:s arbetsgrupp i utbildningsfrågor
Njurmedicinsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor – ett måste för framtiden Kompetensbeskrivningar orsakade livliga diskussioner på Dialäsens chefsdagar. SNSF:s arbetsgrupp i utbildningsfrågor redovisade sitt arbete med att ta fram en kompetensbeskrivning för njurmedicinsk sjuksköterska. Arbetsgruppen representerades av Ulla Holm, Susanne Lidén, Kerstin Lundström Landegren och Pia Johansson

 

asa-mia_fellinger
Åsa-Mia Fellinger
Så gör du de svåra samtalen lättare. Vad säger du till en medarbetare som är så trött att hon missköter sitt arbete? Hur ska du prata med en medarbetare som är otrevlig mot sina kolleger? Alla chefer måste genomföra svåra samtal.