Dialäsens Chefsdagar 2007

07_01Göran Adlén
Författare och föreläsare gav sin
syn på vad som kommer att krävas
av framtidens chefer.

 

 

07_02Astrid Seeberger
Överläkare och docent föreläste
om Svenskt Njurregister (SNR).

 

 

 

07_03Ann Gardulf
Sjuksköterska och docent,
föreläste om patientundervisning
och visade resultatet från ett
nyligen avslutat projekt i ämnet.