Dialäsens Chefsdagar 2004

04_01Marianne Wernebrink
Intensivvårdsköterska
Talade om erfarenheten att ha varit
chef för en verksamhet som byggdes
upp och avvecklades på mindre än två år.

 

04_04Kerstin Rahm-Sjögren
Att skapa engagemang och lust i
förändrings-arbeten. Kerstin deltog
vid Dialäsens Chefsdagar 2003/2004.

 

 

 

04_02Ivars Jegers
Värderingar och drivkrafter i arbetslivet.

 

 

 

04_03Ola Berggren
Stå inte i vägen för din egen förmåga!