Dialäsens Chefsdagar 2002

001Tommy Anrell föreläste om
stödsystem för chefer och ledare
vid Dialäsens Chefsdagar 2002.

 

 

002Föreläsare Sören Sanz-Carlsson,
årets chef 2001/2002,
talade om ledarskap,
medledarskap och
medarbetarskap vid
Dialäsens Chefsdagar 2002.