Dialäsen Arkiv 2007

Nummer 1 2007 – Del 1
Ökad säkerhet vid hemodialys, Maria, donationssköterska – ett stöd genom donationen, Donationsprojekt i Göteborg, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Kerstin Skogman om det nordiska samarbetet under 35 år, »Uremikoordinator« numera »njursviktskoordinator«, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys: Går det mode i dialysavdelningar?, Nya riktlinjer och register ska säkerställa vården för patienter med kronisk njursvikt, Sverige sämst på andelen AV-fistlar.

 

Nummer 1 2007 – Del 2
Världsnjurdagen den 8 mars: – Är dina njurar okej?, Budkavlen hos Sveriges sydligaste dialysavdelning – Trelleborg!, Nyfiken på Methe Frøjk: Om att ge eller ta emot en njure.

 

Nummer 2 2007
Hur hjälper vi patienten med vätskebegränsning och törst?, Nyfiken på Jarl Ahlmén: Med starkt engagemang för förbättrad njursjukvård, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Anhörigsamtal: När är det etiskt att ställa frågan om organdonation?, Vävnadsdonation – kräver inte att vävnaderna är syresatta, Per Åke Zillén: Utbyggd utbildning behövs för att stoppa kronisk njursvikt, Budkavle: Ystadsvarianten av självdialys – ett koncept för att få aktiva patienter, ASN – Världens största njurmedicinmöte, Stockholms Regionmöte – om framtidens njursjukvård, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysisk-dialys, Assisterad peritonealdialys – kommunen hjälper patienten att sköta behandlingen, Professor Karl Tryggvason har inriktat sin forskning på att förstå mekanismen bakom proteinläckage.

 

Nummer 3 2007
Insändare: Vad händer med människan när moral ersätts med lag?, Stort intresse för Världsnjurdagen, Möt Kasper Nordlinder: Dialys perfekt om man har en arm, Lång erfarenhet av barnnjursjukvård i Helsingfors, Komplementär smärtlindring: Aktivitet stimulerar kroppsegna smärtlindringssystem, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, VIPS så kom Budkavlen till Växjö!, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Rotterdam: Organbrist – ett universeelt problem, Förhindra resistenta bakteriestammar med skärpt basalhygien, Helsingfors: Nordiatrans 35:e kongress, Uremisk klåda – ett stort problem.

 

Nummer 4 2007
Författaren Slavenka Drakulics om godhet och anonym donation, Vårdrelaterade infektioner orsakar onödigt lidande, Budkavlen har nått Kalmar!, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, Njurmedicinskt Vårmöte i Sundsvall, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik- dialys, Rikshospitalet i Oslo: Tverrfaglig oppfølging gjør pasienten fornøyd, Helsingfors Universitets, Centralsjukhus: Varför slutar man i hemhemodialys?, Levande donatorers upplevelser i samband med njur- eller leverdonation, Nordiska Njurdagar i Göteborg.

 

Nummer 5 2007
Elektiv ventilering – lagen kan ändras, Uppskattad utbildningsdag för undersköterskor, Arthur Matas vill förbättra resultaten för patienter som njurtransplanteras, Handledning stärker yrkesroll och kvalitet, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, När hushållsvatten blir dialysvatten, Aslaug Sødal Myrseth, Rikshospitalet Oslo: Pasientmedvirkning som pasienten ser det, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys, TEMA: SMÄRTA Sjuksköterskan underskattar ofta patientens smärta, Analgetikastege kan hjälpa njurpatienter, Hanne Agnholt, Aalborg Sykehus: Elefantsyndromet och om humor og distance – mandlige strategier ved sygdom, Anders Olssons förhållningssätt till kronisk sjukdom.

 

Nummer 6 2007
Ersättning och uppföljning – donatorns krav, Snickersfallen, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, Återblickar på en svunnen tid – möt Nessie med 40 års dialyserfarenhet,
Per Åkes krönika, Tassinkliniken: Sextio procent av patienterna behandlas 7 – 8 timmar tre gånger i veckan, Mösseberg Rehab stimulerar till egenvård och hälsosam livsstil, Tema accesser: Italienska nefrologer utreder, utför och följer själva upp fisteloperationerna, Korrekt behandling kräver tillförlitlig provtagning ur central dialyskateter, EDTNA/ERCA konferens i Florens lockade 2 200 deltagare, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Dialys, Årets chefsdagar samlade, Sjuksköterskechefer inom njurmedicin, Akademiska sjukhuset i
Uppsala startar ny utbildning i organdonation och transplantation.