Dialäsen Arkiv 2006

Nummer 1 2006
Debatt, Eva Jansson – en grävande dietist, Dietisternas referensgrupp inom njurmedicin, Transplanterade organ förloras på grund av non-compliance, Budkavlen i Hässleholm, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Blodvolymsmätning hjälpmedel vid torrviktsbestämning, UV-ljus för att övervaka bloddialys, Dagliga hemodialyser, Dialäsens Chefsdagar på Krägga, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Expertsjuksköterska med SNSF, Njurmedicinskt regionmöte i Sundsvall, AV-fistlar och grafter – Access seminarium, God stikketeknik med omvendt kanylering.

 

Nummer 2 2006
Delegering till undersköterskor, Världsnjurdagen, Transplantation ger barn nytt liv, Transplantationshistorik, Sextio procent av våra dialyspatienter äter för lite mat, C-peptid minskar utvecklingen av diabetesnefropati, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Restless legs hos hemodialyspatienter, Beteendefokuserad teknik kan få patienten att dricka mindre, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Obesitas – Viktkontroll inför transplantationsutredning, Budkavlen – Stor bredd på njursjukvården i Halmstad, Att upphöra med dialysbehandling.

 

Nummer 3 2006
Bättre teknik för undersökning av donator, Livet som gåva, Inflammatoriska markörer hos njursjuka, Efter åtta år lämnar Elisabeth ordförandeskapet i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Copingstrategier vid kronisk njursjukdom, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Chefsdagar 2006, Samverkansavtal – vad är det?, Erik dialyserar hemma, Dagboken som ett verktyg under inskolningsperioden, Budkavlen i Ängelholm!, Förändring gav inspiration i Västervik, Rigshospitalet i København: Spædbørn i PD trængte nye kompetencer hos personalet, Den unga vuxna på Nordiatranskongressen.

 

Nummer 4 2006
Nyfiken på transplantationsmedicinare Gunnela Nordén, Hjärtinfarkt: Även mycket måttlig nedsättning av njurarnas funktion är en viktig riskfaktor, Riktlinjer för kost vid njursvikt, Budkavlen i Helsingborg!, Nationella Njurkonferensen, Rigshospitalet i København: Stavgang for hæmodialysepatienter, Marie Nykvist: Ny ordförande i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Ny dialysavdelning invigd i Strömstad, Utbildningsbesök i Albanien, Vad är Fabry’s sjukdom?, Njurmedicinskt Vårmöte i Stockholm.

 

Nummer 5 2006
Effektivare behandling skjuter upp dialysstart, Barn berättar om livet efter sin transplantation, Starta planeringen nu för världsnjurdagen 2007 Våga ge järnet!, Budkavlen i Malmö, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik – dialys, Hybriddialys – en kombination av hemo- och peritonealdialys, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Kartläggning: SNSFs medlemmars kompetens och utbildningsbehov, Kultur i Vården – en annorlunda temadag i Hässleholm, Möt Lewis Cohen: Respekt och kvalitet vid livets slut, Nya donationskort lanserade.

 

Nummer 6 2006
Professor Groth en pionjär inom transplantationskirurgin, Sjuksköterskans roll vid anemibehandling: Följa patientens livskvalitet, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, EDTNA/ERCA – med fokus på prevention, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Budkavlen möter dialysvården i Lund!, Dialäsens Chefsdagar 2006: Tro på individens inneboende resurser, Smärta – ett flerdimensionellt problem, International Transplant Nurses Society: För en lyckad transplantation.