Dialäsen Arkiv 2005

Nummer 1 2005
Kan man vara sjuk och ändå ha hälsa?, Behandla njurdonatorer som kungar eller drottningar!, Ökning av diabetes kan ge fler dialyspatienter, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Arbete på annan ort i sommar, Budkavlen nu i Mölndal!, Regionmöte i Uppsala, Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Att leva i nuet, Riktlinjer för vård av kroniskt njursjuka – utifrån patientperspektivet, Europeiska diabetesföreningen i Munchen, Peritonealdialys – Hur fungerar tre-porsmodellen?

 

Nummer 2 2005
Nyfiken på Staffan Schön, Att avstå eller avsluta behandling, Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Var beredd på att patienten inte förstår dig – en studie om undervisning, Resultatet av ny utbildningsmodell, En eftermiddag om aktivitet och nutrition, Hemodialyspatienters hyperfosfatemi, Accessvård i Holland, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Omvårdnadsprogram vid kronisk njursvikt, Transplantationsdagbok, Titthålsoperation för levande njurdonatorer – 10 års erfarenhet och utveckling, Budkavle – så här gör vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!, Nordiatranskongressen i Tönsberg.

 

Nummer 3 2005
Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Vikten av vatten – kliniskt betydelsefull viktuppgång mellan dialyserna, Att donera en bit lever till sitt barn, Att leva med peritonealdialys, Sjuksköterskemottagning med undervisning och egenvård för njursjuka, Nordiske nyredager i Bergen, Budkavlen – Peritonealmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Studie av AV-fistlar – Funktion och komplikationer, Riktlinjer för njursjukvården ska minska olikheterna, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Räkna kolhydrater och få en säkrare insulinbehandling – nyheter från diabetesmöte, Danmark: Primärvården och Skeiby Sygehus i unikt APD samarbete, Njurmedicinskt Vårmöte i Linköping.

 

Nummer 4 2005
Debatt, Undersköterskan blev ett pilotfall – värk i händerna är klassad arbetsskada, Hvordan oppleves det å gi nyre?, Fiol och dialys – passar det sig?, Sertifisering i Peritonealdialys, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Budkavlen på Varbergs dialysavdelning, Frekvent självdialys i Linköping, Minska hindren för gästdialys, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Patientundervisning i dialysvården – självklart men oklart, Fra papirbasert til elektronisk dokumentasjonssystem, Dialys på Sicilien.