Dialäsen Arkiv 2004

Nummer 1 2004
Hemhemodialys enligt Lundamodellen, Kuratorns roll på hemdialysavdelning, Avancerad egenvård i hemmet, Hemhemodialys i Helsingfors, Flip-over, Svenskt nätverk för hemhemodialys, Karlskrona, Besök av läkemedelsverket, Nytt arbete?, Malnutrion hos kroniska dialyspatienter, Reflektioner kring påsdialys, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, ANNA kongressen, Kan alla patienter transplanteras?, När pappa dog, Kursavslutning.

 

Nummer 2 2004
Kommunikationsdagar, Dialys och njurtransplantation under 1900-talet, Årets medarbetare inom njurmedicin 2003, EDTNA/ERCA, Att leva med bloddialys, Ergonomi, Så gör vi i Skene, Nordiatrans, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Utbildning på Rånäs, Chefsdagar, Accessgruppen, Dialys i Köpenhamn, Rädda det som räddas kan, Studie om åsikter vid livsuppehållande behandling, Anonym donation.

 

Nummer 3 2004
Sveriges första anonyma donation från levande givare, Ersättning till donatorer – vad är det som gäller?, Annika Svensson – årets SNSFs stipendiat, Professionerna inom njurmedicin samlades i Malmö, EDTNA – visa din kunskap och erfarenhet, Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Resa i Österled, Budkavle – så här gör vi i Borås!, Nytt hjälpmedel i vården av njursviktiga, Förbättrad läkemedelsanvändning hos dialyspatienterna, Den orala hälsan hos njurpatienter, Reflexioner från Aferes kongress, Patienter och personal slöt upp till IV Nationella njurkonferensen, Nutritionsproblem under den pre-dialytiska perioden, Det motiverade samtalet – ett arbetsverktyg, Linköping – idéer och verklighet inom njurmedicin.

 

Nummer 4 2004
Sexuella möjligheter vid njursjukdom och diabetes, Svensk forskning kan göra patient oberoende av insulin, Pilotutbildning för närstående i Lund Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys, Debatt och insändare, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Fysisk träning ger hjälp i framtiden, Chefsdagar för sjuksköterskor inom njurmedicin – tredje året i rad!, Budkavlen nu i Lundby!, EDTNA/ERCA i Genève, Kulturens betydelse, Etiska dilemman vid val av behandling för äldre multisjuka uremiker, Den bästa maten blir kanske aldrig uppäten, Lära ut eller lära in ett viktigt val i vården.