Dialäsen Arkiv 2003

Nummer 1 2003
Sexualitet och samliv vid uremi, Rehabiliteringsveckor på Lillsved, Möteskalender, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik-dialys, Regiondag i Malmö, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Uremikoordinator, Arbeta på annan ort i sommar!, Inspirerande helg i donationens tecken, Livet & vårdens svåra val, Antikroppsmedierad erytroblastopeni, Fysisk träning vid kronisk njursvikt, The American Society of Nephrology, Budkavle.

 

Nummer 2 2003
Möteskalender, Akutstart i peritonealdialys, Utbildningsdagar för dialyssjuksköterskor, Budkavle, Dialäsens årets medarbetare inom njurmedicin, Nefrologsjuksköterskans roll som coach, Njurmedicinskt regionmöte i Stockholm 2003, EDTNA-ERCA Keymember, Kost efter njurtransplantation, Fragment från Helsingfors, Kvalitetssäkrat utbildningsprogram – Dialyskörkort, Dialäsens Chefsdagar Inbjudan, Vasculit i njurarna – medicinska och psykologiska synpunkter på en allvarlig sjukdom, Egenvård – Kapacitet i vardagen vid kronisk njursvikt, Nordiatrans kongress i Helsingfors.

 

Nummer 3 2003
Dialäsens årets medarbetare inom njurmedicin, Vart tog alla njurar vägen?, Auxillär levertransplantaton, Ur en transplantationskoordinators horisont, Budkavle, Förberedelse av barn inför undersökningar, Hur används resurserna på våra dialysavdelningar?, Standardvårdplaner och kvalitetsnorm, Möteskalender, Core curriculum för dialysingenjörer, Egna arbeten vid 10 poängs kurs, Konsten att sticka sig själv, Diabetes seminarium, Coping och anpassning till hemodialysbehandling, Vårmöte i Ronneby.

 

Nummer 4 2003
Nominera Dialäsens Årets medarbetare inom njurmedicin, Transplantationsdagar, Diabetisk njursjukdom: Något nytt?, Fosfatbindare, Karlshamn, Möjligheter under predialysfasen, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Torrvikt, Norsk Utdanning, Medicintekniker besöker Island, EDTNA/ERCA i Birmingham, Nätverket för hemhemodialys, Canadaresa gav nya idéer, Nordiska njurdagar på Island, Dialäsens Chefsdagar 2003.