Deltag i ny undersökning om renal anemi!

Du är hjärtligt välkommen att deltaga i en undersökning som tagits fram för att utvärdera vilka resurser som krävs för att hantera patienter med anemi vid kronisk njursvikt. Undersökningen tar 10-15 minuter.

Klicka här för att deltaga

Syftet med undersökningen är att fastställa hur sjuksköterskor som arbetar inom njursjukvård hanterar anemi vid kronisk njursvikt. För att få insyn i rollen och ansvaret hos sjuksköterskorna som tar hand om patienter med kronisk njursvikt och anemi, samt upptäcka eventuella utmaningar i samband med vård av dessa patienter. Denna undersökning kommer att leda till värdefulla insikter och en ökad förståelse för rutinerna i samband med vård av dessa patienter. 

Tack på förhand!

I samarbete med

Foto: AdobeStock