Deltag i ny nordisk forskning för njursjuka!

Passa på att deltaga i denna undersökning och hjälp till att få fram värdefull information för njursjuka.

Undersökningen har tagits fram för att utvärdera vilka resurser som krävs för att hantera patienter med anemi vid kronisk njursvikt och tar cirka 10 minuter.

Klicka här för att deltaga

Syftet med undersökningen är att fastställa hur sjuksköterskor som arbetar inom njursjukvård hanterar anemi vid kronisk njursvikt. För att få insyn i rollen och ansvaret hos sjuksköterskorna som tar hand om patienter med kronisk njursvikt och anemi, samt upptäcka eventuella utmaningar i samband med vård av dessa patienter. Denna undersökning kommer att leda till värdefulla insikter och en ökad förståelse för rutinerna i samband med vård av dessa patienter. 

Tack på förhand!

I samarbete med: