Dags att nominera till Bengt Rippes forskarpris

Bengt Rippes forskarpris tilldelas en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50 000 kronor.

Nomineringar till Bengt Rippes forskarpris ska vara Njurfonden tillhanda senast 2020-10-31 till Njurfondens e-post; info@njurfonden.se och ska inkludera en sammanfattande mening (”NN föreslås tilldelas Bengt Rippes pris för sin….”). Till nominering kan bifogas ett kort CV för den föreslagna forskaren eller annan dokumentation som styrker de vetenskapliga insatserna. Allt nomineringsmaterial ska vara samlat i en pdf-fil tillsammans med nomineringsformuläret.

Behöriga att nominera är Njurfondens huvudmän, kliniker och akademiska forskningsenheter inom det njurmedicinska området samt enskilda (forskare, läkare, omvårdnadspersonal) verksamma, eller tidigare verksamma, vid svenskt sjukhus.

Njurfondens styrelse fattar i december 2020 beslut om mottagare av Bengt Rippes forskarpris.

Ladda ner nomineringsblankett här https://www.njurfonden.se/wp-content/uploads/2020/08/Blankett-Bengt-Rippes-Forskarpris-2020.pdf

Källa: Njurfonden.se