Desperata patienter söker sig ut på nätet för att hitta donatorer

Den rådande organbristen i världen skapar frustration bland njursjuka. I Glasgow har alltmer desperata patienter tilltagit drastiska åtgärder, nu söker de sig ut på internet och sociala medier för att hitta villiga donatorer.

Det har skett en markant ökning förfrågningar gällande riktade altruistiska organdonationer, ett omtvistat område där patienter gör en offentlig vädjan efter möjliga donatorer, antingen online på webbplatser för olika transplantationsgrupper, tidningar eller på exempelvis Facebook. Sjukvårdspersonal kan i de flesta fall inte neka att testa potentiella donatorer, men dessa tenderar att neka proceduren när de informeras om alla risker. Det brittiska Transplantations Society menar att dessa riktade altruistiska organdonationer är utmanande, men att allt fler mottagare utforskar alternativen som ges dem.

The Human Tissue Authority kan ge sitt godkännande under förutsättning att det inte finns några bevis för tvång hos donatorn. Remisser som tillkommit genom exempelvis betald reklam nekas. Julie Glen, koordinator för levande organdonation för NHSGGC säger:

Mitt jobb är att förbereda givare som vill donera, oavsett om det är för en främling eller någon närstående, går alla igenom samma process”, och fortsätter ”vi kan inte vägra att testa dem”.

Att köpa en njure i Storbritannien är olagligt och kan ge upp till tre års fängelse, men Julie menar att det är troligt att det ändå sker. Förra året fick sex patienter ett donatororgan från en främling, dubbelt så många från 2015, och organdonationer från familjemedlemmar ökar också stadigt.

För närvarande är fokus att försöka driva upp antalet levande organdonatorer från familjemedlemmar men även från de altruistiska donatorerna. ”Förhoppningsvis genom att skapa en medvetenhet kan vi öka antalet organdonatorer”, säger Julie och fortsätter, ”Vi jobbar väldigt hårt tillsammans med andra transplantationscentras … och har för närvarade cirka 300 på transplantations väntelistan”.

Om vi kan få fler att donera kan vi rensa listan. Det kan vara en lite väl ambitiös dröm men där spelar altruistiska donatorer en stor roll och det är något som blir allt mer populärt”.

 

Källa