Covidstudie: Tredje vaccindos avgörande för patienter med hemodialys

Äldre patienter som har hemodialys riskerar att få begränsat immunsvar efter två vaccindoser mot covid-19. Det är en av slutsatserna i en studie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som genomfördes förra året. Efter tre doser vaccin ökade immunsvaret påtagligt, enligt de första preliminära resultaten av en uppföljande studie.

Under 2021 genomfördes den första studien i Uppsala om immunsvar hos patienter med hemodialys som fått två vaccindoser. Omkring 20 procent av patienterna visade sig ha ett begränsat immunsvar, både när det gäller antikroppar och T-cellssvar, efter att de fått sin andra vaccindos. Provtagningen gjordes 7–15 veckor efter andra vaccinationen.

Efter drygt sex månader hade andelen med begränsat immunsvar ökat. Ungefär 40 procent av patienterna hade då inget mätbart antikroppssvar. I undersökningsgruppen ingick 50 patienter med en medelålder på 69 år.

Immunsvar efter tre doser

Resultatet är egentligen inte oväntat med tanke på att det är en äldre patientgrupp med behov av dialys, där en del också kan ha fått immunosuppressiva läkemedel tidigare i livet, enligt Jan Melin, överläkare och sektionschef på njurmedicinska kliniken och studiens försteförfattare. Det finns dock andra, tidigare, studier som har visat på ett starkare immunsvar i likande patientgrupper. 

Forskargruppen fortsatte under hösten och vintern 2021 att undersöka immunsvaret hos patientgruppen i Uppsala efter att patienterna hade fått tre doser av vaccinet.

–  Våra patienter var framme vid en tredje dos i september och de första resultaten några veckor efter den är intressanta. Resultatet visar preliminärt att 95 procent har immunsvar efter tredje dosen. Det är glädjande med ett så bra svar efter tredje dosen, säger Jan Melin.

Samtliga doser var mRNA-vaccin från Pfizer. Ytterligare uppföljning efter tredje dosen kommer också att göras framöver

– Vi vet inte ännu vad som händer med immunsvaret längre tid efter den tredje vaccindosen och det blir naturligtvis mycket intressant att följa, säger han.

Vad betyder resultaten för arbetet på dialysmottagningar?

– Vi ser att man även fortsättningsvis ska vara försiktig. Det här är en känslig grupp med sjuka och äldre patienter som är tvungna till omvärldskontakter i samband med dialysen. Vi fortsätter som tidigare med ansiktsmask för personal och de övriga skyddsåtgärder vi har på dialysmottagningen, säger han.

En central del är också råden till patienter.

– Ett viktigt råd till patienter är naturligtvis att inte komma till dialysen om man har förkylningssymtom utan i stället höra av sig innan och testa sig, säger Jan Melin.

Vad kan nya virusvarianter, som omikron, betyda för den här patientgruppen?

– Det är för tidigt att säga ännu. Forskningsfältet rör sig snabbt, säger Jan Melin.

Av Susanne Rydell

Foto:Freepik.com

Fotnot: Intervjun genomfördes i början av december.

Faktaruta om studien: Studien med patienter som har hemodialysbehandling i Uppsala startade under våren 2021. Patienterna i gruppen började få sina första vaccindoser i slutet av december 2020.  

I den inledande studien undersöktes antikroppar som indikerar vaccineffekt eller tidigare genomgången infektion covid-19 hos 50 patienter. 

Hos majoriteten av patienterna ledde vaccinationen till B- och/eller T-cellssvar, men ungefär 20 procent hade begränsat immunsvar i undersökningen 7–15 veckor efter den andra vaccindosen.

Forskargruppen har efter den inledande delen fortsatt med en studie som följt upp resultaten längre tid efter vaccindos två och efter vaccindos tre.

Publikation: Melin, J., Svensson, M.K., Albinsson, B. et al. Humoral and cellular response to SARS-CoV-2 BNT162b2 mRNA vaccine in hemodialysis patients. BMC Immunol 22, 70 (2021). https://doi.org/10.1186/s12865-021-00458-0