Coronavirus stoppar njurtransplantationer

Alla njurtransplantationer med levande donatorer har stoppats i Sverige som en effekt av corona-utbrottet. Krisen på intensivvårdsavdelningarna är en av anledningarna.

Alla transplantationer med levande donatorer har stoppats i Sverige. Ett skäl är det ansträngda läget på intensivvårdsavdelningarna på grund av utbrottet av Covid-19, enligt Sveriges Radio. Det handlar om njurtransplantationer som nu skjuts upp, medan andra transplantationer än så länge genomförs som vanligt.

– Det här är en grupp patienter som kan vänta om de får vara i dialys tre månader till. Det är inte farligt för patienten. Då är det kanske bättre att göra ingreppet tre månader senare än att riskera att få en infektion direkt i det postoperativa förloppet, säger Per Lindnér som är chef för transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i en intervju med Sveriges Radio.

Att sjukvården nu ställer in många planerade operationer påverkar transplantationsverksamheten. Anledningen är dels att intensivvårdsavdelningarna är hårt ansträngda just nu , dels att det kan uppstå minskande lager av blod, som kan behövas när man transplanterar organ.

Alla organ som ska transplanteras testas för coronavirus innan de används. Och utbytesorganisationen för organ mellan länderna, Scandiatransplant, accepterar bara testade organ. Men coronautbrottet medför att det kan kommer att dröja längre för många patienter som står på väntelista.

– Vi har en stor grupp patienter som är sjuka, men stabila, och då får de ju vänta lite längre, säger Per Lindnér.

– Min bedömning är nog att vi nu kommer att se ett minskat transplanterande de närmaste månaderna, och att det sedan kommer att gå tillbaka till normala nivåer, säger Per Lindnér till Sveriges Radio.

Källa: Sveriges Radio

Foto: Akademiska sjukhuset