Coronamedicin misstänks orsaka njurskador

Coronamedicinen Remdesivir misstänks orsaka njurskador enligt EU:s biverkningskommitte´. President Donald Trump har nyligen behandlats med läkemedlet.

I en rutinmässig övervakning har EU: s biverkningskommitté upptäckt att vissa coronapatienter som fått läkemedlet har drabbats av njurskador.

Därför har Europeiska läkemedelsmyndigheten inlett en undersökning om läkemedlet kan kopplas till akut njurskada.

Det är ännu inte känt om det finns en koppling mellan läkemedlet och kranskärlssjukdom. Det skriver EU: s läkemedelsmyndighet som säger att njurskador också kan orsakas av till exempel diabetes eller själva coronaviruset.

Den 25 juni i år rekommenderades Remdesivir av Europeiska läkemedelsmyndigheten som ett sätt att behandla covid-19-patienter över 12 år i EU.

Sedan maj har Remdesivir använts i USA. Nu varnar danska läkare för läkemedlet.

Professor Thomas Benfield, som arbetar med behandling av coronapatienter vid institutionen för infektionssjukdomar på Hvidovre sjukhus i Köpenhamn, säger till DR, Dansk Radio:

– Vi har sett att det orsakar problem med njurarna under behandlingen. Men det är svårt att skilja om det beror på behandlingen eller på grund av sjukdomen. Men det finns en farosignal som utreds.

Källa: DR, Dansk Radio

Foto: Gilead.com, Unsplash.com