Broccoli skyddar mot diabetes

Broccoli skyddar mot diabetes typ 2 enligt ny forskning. Forskare har identifierat en antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – som en ny antidiabetisk substans. En patientstudie visar på signifikant lägre blodsockernivåer hos deltagare som åt broccoliextrakt med höga halter av sulforafan.

– Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi vid Göteborgs universitet.

Publiceringen i tidskriften Science Translational Medicine bygger på flera års forskning vid Sahlgrenska akademin och Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet, och medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Målet har varit att hitta nya läkemedel mot diabetes typ 2 genom att angripa en tung sjukdomsmekanism: Leverns förhöjda glukosproduktion.

Av 2 800 undersökta substanser visade sig sulforafan, via datorbaserade matematiska analyser, ha bäst egenskaper för uppdraget. 

Cellförsök följdes av djurstudier på råttor och möss med kostframkallad diabetes. Därefter gjordes en patientstudie med ett hundratal deltagare. 

Så gott som alla gick på metformin, men i gruppen som åt sulforafan varje morgon under tolv veckor fick patienterna med dåligt reglerat blodsocker och BMI på 30 eller mer, faktorer som hänger samman med förhöjd glukosproduktion, signifikant lägre blodsocker än motsvarande personer i placebogruppen. 

En daglig dos sulforafan utvinns ur fyra till fem kilo broccoli. Planen är att inom två år ha ett functional food-preparat ute. Utvecklingen sker ihop med Lantmännen.

– Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetssynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren.

Källa:  Diabetes Wellness Sweden