Bostadsort bidrar till risk att drabbas av hjärtinfarkt

Uppsala är en ort med lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt,

Risken att drabbas av hjärtinfarkt är dubbelt så stor om du bor i Norrbotten än i Uppsala län visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Dessutom fortsätter skillnaderna mellan länen att öka.

– Det är oacceptabelt att bostadsort ska avgöra risken att drabbas av hjärtinfarkt. Politiker på såväl nationell som regional nivå behöver fatta beslut som främjar behandling av riskfaktorer och fysisk aktivitet, gynnar hälsosamma matvanor och stramar åt lagstiftningen runt tobaks- och nikotinprodukter, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Dödligheten i hjärtinfarkt har nära halverats i Sverige under den senaste tioårsperioden, tack vare forskningsframsteg, hälsosammare levnadsvanor och bättre behandlingsmetoder. Trots detta är hjärtinfarkt fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna. Under förra året avled 4 700 svenskar i hjärtinfarkt, enligt färska siffror från Socialstyrelsen.

Stora geografiska skillnader

Samtidigt visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden att de geografiska skillnaderna i risken att drabbas växer. 2021 var skillnaden mellan de län som hade störst risk respektive lägst risk 86 procent – 2022 var skillnaden 98 procent.

2022 drabbades cirka 22 400 svenskar av akut hjärtinfarkt, vilket är en rekordlåg siffra. Lägst risk att drabbas har invånarna i Uppsala län, med 222 drabbade per 100 000 personer. Högst risk har invånarna i Norrbotten, med 440 drabbade per 100 000 personer.

Mer forskning behövs

– Det behövs ännu mer forskning och bättre behandlingar för att rädda fler liv. Vi vill också snabbare kunna identifiera individer med hög risk, så att förebyggande åtgärder kan sättas in tidigt och stoppa hjärt-kärlsjukdomar innan de överhuvudtaget uppstår, säger John Pernow, överläkare och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Flera pågående projekt syftar till att minska dödligheten i hjärtinfarkt, bland annat genom att öka kunskapen om tidig upptäckt av riskindivider och förebyggande behandlingar, samt lägga grunden till nya behandlingar. Efter 2022 års insamlingsarbete kunde organisationen dela ut 359 miljoner kronor till forskningen.

 

Av Ulrika Efthamre

Källa Hjärt-Lungfonden

Foto : Uppsala turistbyrå