Dialäsens Chefsdagar 2017

Den 25 och 26 januari samlades ett femtiotal svenska chefsjuksköterskor, vårdenhetschefer, enhetschefer och gruppchefer inom njurmedicin från hela Sverige för att delta i Dialäsens Chefsdagar på Norra Latin i Stockholm. Under två dagar inspirerades vi och fick konkreta tips och råd om ledarskap, förändring och maktförhållanden på arbetsplatsen.

Sedan år 2001 ordnas en nätverksträff för sjuksköterskor med arbetsledande funktion och chefsansvar inom njurmedicin i Sverige. Dagarna sker i samarbete med Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening. Att skapa engagemang och lust för sitt fortsatta chefskap är en av kärnpunkterna på arrangemanget men framförallt allt komma samman med människor i samma yrkesfunktion och ansvar är värdefullt. På så vis kan erfarenhetsutbyte mellan deltagarna ske vilket kan möjliggöra ökad trygghet för chefen och en öppning för eventuella samarbeten mellan avdelningar och sjukhus. Mycket krävs av chefen och det behövs stöd och arbetsverktyg för denna.

Dag 1

Chefsdagarna 2017 inleddes med Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Som höll ett seminarium om hållbart ledarskap i vardag och i förändring, med fokus på hur vår omvärld ställer allt högre krav på det moderna ledarskapet. Hur skall vi tackla utmaningarna? Seminariet var givande och vi fick många tips, men det var tur att kaffepausen kom direkt efter så vi kunde ladda om batterierna inför Serena Mon de Viennes workshop om hur man hanterar härskartekniker. Alla har vi stött på dem, både privat och på jobbet. Serena var en virvelvind och fick med sig samtliga i lokalen. Vilken ledarstil har du? Har du stött på den och den härskartekniken? Tror inte någon gick därifrån utan flera konkreta råd hastigt nedskrivna i våra Chefsdagsblock.

Dag 2, HND-centrum på Danderyds sjukhus

Chefsdagarnas andra dag ägde rum på Danderyds sjukhus. Vi fick en inblick i det arbete som bedrivs vid Sveriges första HND-centrum. Föredraget följdes sedan av en workshop med samtal och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

”På HND-centrum arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterska och paramedicinsk personal tillsammans med patienterna i ett team”.

Patienten står i centrum på HND

Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Antalet patienter som har dessa diagnoser samtidigt ökar markant och de behöver en mer samordnad och personcentrerad vård. På HND arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterska och paramedicinsk personal tillsammans med patienten i ett team. Allt för att samla den totala kompetensen och kunskapen inom hjärt- njur- och diabetessjukvård. 2013 öppnades HND-centrum på Danderydssjukhus i Stockholm.

Livligt surr i bikuporna

Lars Nilsson är mycket nöjd med Chefsdagarna.

Framför allt är det värdefullt att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och höra hur de andra gör. Alla är öppna och bjuder på erfarenheter. Det är en avslappnad och god stämning här”, säger han.

I bikuporna tar samtalen snabbt fart och leder till livliga diskussioner. Bemanning, hur många sjuksköterskor och undersköterskor per patient, är en fråga som uppehåller många. Undersköterskornas arbetsuppgifter tycks skilja sig mellan olika sjukhus.

”Ser det ut så hos er? Hur löser ni det? Men hur får ni det att fungera? Jaha, det har inte vi testat.”.

Hur kändes det här? Det talades mycket om bemanning och vårt dagliga jobb. Det är lite som att jämföra äpplen och päron beroende på patienternas status, som kan se ganska olika ut”, konstaterar Yvonne Axelsson i en sammanfattning av bikupesamtalen.

Patientsäkerhet, semesterplanering och sjukresor, är andra ämnen som har luftats. Alla tycks vara eniga om att rekrytering är svårt. Detsamma gäller semestrar och föräldraledighet som tas ut under somrar. En del använder befintlig personal under somrarna och på något håll tar man in vikarier. Tar personalen ut färre semesterveckor under sommaren så slår det tillbaka i september, konstaterar man på flera håll. Metoderna och lösningarna tycks vara många och ingen är självklar för alla.

Åsa Nordin sammanfattar det bra: ”Vi har det väldigt olika på våra arbetsplatser. Vi får samma resultat, trots att vi gör på så olika sätt. Organisationerna ser olika ut. Det är spännande, men varför är det så?”, frågar hon sig.

Under dagen har diskussionerna med kollegorna uppskattas mycket. Yvonne Axelsson bekräftar:

Nätverkandet är en otroligt viktig del av Chefsdagarna. Det har varit väldigt bra samtal. Jag tror att HND-presentationen var väldigt uppskattad, eftersom Chefsdagarna för många handlar om omvärldsbevakning. Det här är det enda forumet vi har, så det är otroligt viktigt att det får leva vidare”.

Jag ser redan fram emot nästa års Chefsdagar!

Nästa års Chefsdagar blir den 7 och 8 februari 2018, boka in det i din kalender redan idag!

Skribent: Louise Haglund, Chefredaktör