Blodproppsbildning hos dialyspatienter med covid-19 fokus för studie

Patienter med covid-19 har visat sig ha en påtaglig risk för blodproppar. I en pågående klinisk studie ska forskare vid Akademiska sjukhuset och Västmanlands sjukhus studera rubbningar i blodets koagulation hos patienter som får livsuppehållande dialysbehandling.

– Vår förhoppning är förbättra vården av de svårast sjuka patienterna. Vi vet betydligt mer om covid-19 nu jämfört med i våras när pandemin startade, men eftersom det handlar om en ny virussjukdom behövs mer forskning av detta slag för att ännu tidigare kunna sätta in förbyggande behandling, säger Torbjörn Linde, läkare inom njurmedicin på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

I den pågående studien räknar forskarna med att inkludera 40 patienter vid Västmanlands sjukhus Västerås, och Akademiska sjukhuset. Hittills är tre patienter inkluderade.

– Vi kommer att mäta koagulationsmarkörer under pågående infektion med covid-19 och ta uppföljande prover efter tre månader, och jämföra skillnader i koagulationen. Studien beräknas vara klar innan nästa sommar när tillräckligt många patienter inkluderats, berättar Josefin Mörtberg, överläkare i njurmedicin vid medicinkliniken på Västmanlands sjukhus Västerås, som leder studien.

Resultaten av studien kan komma att leda till att patienter med covid-19 kan få en förbättrad förebyggande behandling mot blodproppar.

Källa: Akademiska sjukhuset