Årets stipendier från Stiftelsen för Njursjuka går till tre kvinnliga njurforskare

Stiftelsen för Njursjuka delar årligen ut stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer. I år går stipendierna till tre kvinnliga forskare som får sammanlagt 400 000 kr till sin forskning.

Årets stipendieutdelning äger rum onsdagen den 27 november kl 16.30 i Sahlgrenska sjukhusets aula, Göteborg.

Vid stipendieutdelningen kommer docent Per Lindnér, verksamhetschef vid Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att berätta om njurbytesprogrammet. Detta går ut på att en levande njurdonator, vars njure inte passar den anhöriga mottagaren, kan paras ihop med andra donator- och mottagarpar med samma problem. Matchningen sker med hjälp av ett skandinaviskt utbytesprogram. Donatorerna ”byter plats” med varandra i en så kallad korsvis donation. 

Programmet presenteras av Kattis Ahlström, journalist och TV-personlighet och ambassadör för Stiftelsen för Njursjuka och Paul Frankenius, mannen bakom Stiftelsen, som själv är njurtransplanterad. Medverkar gör också Peter Carstedt, grundare av föreningen MOD, Mer organdonation. Föreningen verkar för att vi ska få fler donatorer, en fråga som är högaktuell även på den politiska dagordningen just nu.

Huvudpersoner vid stipendieutdelningen är årets stipendiater:

Ulrika Hahn Lundström är specialist i njur- och internmedicin och arbetar som biträdande överläkare vid Njurmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon får stipendium för att arbeta fram en modell för hur man ska kunna förutse i vilken takt njuren försämras och bästa tidpunkten att operera in en dialysaccess hos njurpatienter.

Kristina Nilsson är specialistsjuksköterska och driver tillsammans med en kollega transplantations-mottagningen vid Njurmedicinska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Hon får stipendium för att utveckla ett e-hälsostöd för patienter som väntar på transplantation av njure från en avliden donator. Dessa patienter har stort behov av socialt stöd och information kring sin situation.

Sigrid Lundberg är överläkare vid Njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus och ansvarig för forskning och utbildning på kliniken. Hennes forskning går ut på att försöka identifiera markörer i blod, urin och vävnad som kan avslöja pågående inflammation i njurarna. Målet är att göra behandlingen av patienter med IgA-nefrit mer effektiv och anpassad till den enskilda patienten.

Om Stiftelsen för Njursjuka

Stiftelsen för Njursjuka stöder vetenskaplig patientnära forskning inom området njursvikt och njurtransplantationer och delar varje år ut stipendier till olika forskningsprojekt. Stiftelsen delar även ut bidrag till behövande personer som blivit njursjuka. 2019 delas 300 000 kronor ut till behövande personer. Verksamheten syftar även till att öka antalet njurdonatorer. Stiftelsen bildades 2008 i samband med Paul Frankenius 50-årsdag. Paul Frankenius är själv njurtransplanterad två gånger. 

Läs mer på www.njurstiftelsen.se