Arbetsmiljön i fokus på Dialäsens Chefsdagar


Hur vi hanterar stress och får ett bättre arbetsklimat var några av ämnena i fokus när Dialäsen arrangerade Chefsdagar 5-6 februari.

Stressdoktorn Tomas Danielsson tar en kaffepaus.

Tomas Danielsson även känd som Stressdoktorn var en talarna.  Tomas är beteendevetare och har skrivit en rad böcker på ämnet stress. Han menar att så mycket som 80-90 procent av vår stress är onödig och ett felinlärt beteende.

-Det lönar sig inte att rusa runt som en galning. Varför varva upp innan det har hänt?

Deltagarna kom från hela landet.

Tomas Danielsson menar också att situationer inom sjukvården som införandet av ny teknik, stor personalomsättning, omorganiseringar, men även brist på bemanning skapar en grogrund för stresspåslag och att man behöver vara extra vaksam.

-Stress i förändring är en av höjdarna i stresstoppen.

Hjärnan är en styrenhet som man kan påverka. En metod är avledning. Att avleda hjärnan från långvariga spänningar har man hittat många metoder för.

-För att klara stressen behöver man ta små andningshål, säger Tomas Danielsson.

-Att våga ta rast utan skuld är en av de viktigaste åtgärderna.

Föreläsningar varvades med diskussionsuppgifter.

Han menar också att den gamla rök-kulturen hade många nackdelar men också fördelar.  Små pauser gör att hjärnan kan ta en kort timeout och det mår den bra av. Att ta en kaffepaus är således också en enkel sak för att motverka stress.

Som chef bör man hitta en kommunikation i sitt ledarskap som talar om vad problemen egentligen handlar om.

Man bör vara lyhörd för signaler och införa verktyg för att motverka stress.

Ett verktyg kan vara att medarbetarna får sitta i grupper en gång i veckan och diskutera stressnivån på arbetsplatsen. 

Ett annat sätt att motverka stress kan vara att hitta sin inre motivation. Charlotte Råwall , sjuksköterska och leg. psykolog talade om vilka olika typer av motivation som kan hjälpa oss i arbetslivet.  

CHEFENS ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöverket har i många år uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö. För ett par år sedan gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda ledarskapets förutsättningar i vård och omsorg. Till Chefsdagarna kom arbetsmiljöinspektören Lise-Lotte Hamfelt presenterade resultaten av rapporten ”Första linjens chefer i vård och omsorg”.

Rapporten visar att många arbetsgivare saknar rutiner att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden.

Det finns också behov av att inkludera chefernas egen arbetsmiljö i skyddsronderna.

Eva Ekesbo demonstrerar.

Under Chefsdagarna var andra talare på plats. Bland annat talade Eva Ekesbo om ergonomi och SNSF, Svensk Njurmedicisk Sjuksköterskeförening ledde ett diskussionspass och dagarna avslutades med diskussioner om hur man hanterar missnöje på arbetsplatsen under ledning av leg.psykolog Mattias Klawitter.

FAKTA: Inspiration på Dialäsens chefsdagar

Dialäsens chefsdagar är en mötesplats för sjuksköterskor inom SNSF med chefsansvar eller arbetsledande funktion inom njurmedicin i Sverige. På chefsdagarna kan du räkna med inspiration, föreläsningar om verktyg för en bättre chefsvardag och möjlighet att nätverka med andra chefer och kollegor. Dialäsens chefsdagar hålls nästa gång 2020.

Av Ulrika Efthamre

Foto Pierre Hultman