Ännu ett rekordår för Njurfonden – delade ut fem miljoner!

Njurfondens anslag för 2020 blev det högsta beloppet i fondens historia. Fem miljoner fördelades till svenska forskare inom området njursjukdom, varav hela 900 000 kronor gick till projekt med koppling till covid-19.

2019 anslog Njurfonden fyra miljoner kronor till forskningen. Beloppen som delas ut har ständigt ökat, detta tack vare arv och gåvor från medlemmar, privatpersoner och företag.

Anslaget för 2020 blev på rekordsumman fem miljoner kronor och fördelades på 27 projekt.

– Det är väldigt glädjande att Njurfonden fått in så mycket pengar så att vi kan dela ut fem miljoner. Det visar att det finns ett stort behov av njurforskning. Under 2020 fick vi även in ett rekordstort antal ansökningar och det pågår många projekt i landet, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden.

Totalt kom det in 73 ansökningar till Njurfonden och kvaliteten på ansökningarna var enligt Håkan Hedman väldigt hög. Det var därför svårt att avgöra vilka som skulle få pengar. Fyra forskare fick 900 000 kronor till forskning om det nya coronaviruset och njursjukdom.

– Det är positivt att man på så kort tid startat många forskningsprojekt om coronaviruset och njursjukdom och hunnit åstadkomma så mycket. Det blir viktigt framöver att sammanställa alla de resultaten, säger Håkan.

Utöver Njurfondens utdelning beslutades det samtidigt vem som skulle få Bengt Rippes pris på 50000 kronor. Det blev Bengt Fellström, forskare vid njurmedicinska kliniken i Uppsala, som fick detta med motiveringen att han med en enastående entreprenörsanda lyckats skapa ny kunskap kring och nya behandlingsmöjligheter för patienter med njursjukdom.

– Det är svårt för forskare att få anslag av statliga medel till njurforskning därför har Njurfonden stor betydelse. Jag hoppas vi kan samla in ännu mer pengar till nästa år, säger Håkan Hedman.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden har nu i sju år delat ut pengar till svensk njurforskning. Totalt har Njurfonden delat ut över 22 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige.

Alla forskare och projekt som delar på anslaget för 2020 kommer att uppmärksammas 2021.

Källa: Njurfonden

Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden.