Andreas Hvarfner blir hedersmedlem i Livet som Gåva

Styrelsen har behandlat de inkomna nomineringarna till Livet som Gåvas hedersutmärkelse och har beslutat att utse intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner till hedersmedlem 2020. 

Livet som Gåva har grundats av patientorganisationer och medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för organdonation och att lagar och regelverk som utgör hinder för organdonation undanröjs.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2020 har utsetts intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Motivering;

”Andreas Hvarfner, bidrar genom sin djupa kompetens, trygga person och etiska förhållningssätt till att skapa ett klimat där donation kommit att bli en självklar och prioriterad del av vården. Trots en synnerligen hög belastning under den pågående pandemin vid Karolinskas intensivvårdsavdelningar har Andreas Hvarfner och hans team klarat av att fullt ut upprätthålla ansvaret för organdonationer vilket bidragit till att många patienter med livshotande sjukdomar kunnat få nya organ transplanterade.”

Läs mer på : www.livetsomgava.nu

Källa: Livet som Gåva