Allt fler njursjuka åker enskilt till dialysen


Med anledning av coronakrisen har nu fler regioner ändrat sina regelverk så att dialyspatienter inte ska behöva dela sjukresa med andra, för att begränsa smittorisken. Det visar en rundringning som Njurförbundet har gjort.

Oron för coronasmitta är stor, inte minst bland njursjuka som behöver åka till sjukhuset flera gånger i veckan för att få dialysbehandling. Personer som inte har möjlighet att ta sig till sjukhuset på egen hand kan ha rätt till sjukresa, och blir upphämtade med bil i hemmet. Vanligtvis reser flera patienter tillsammans i bilen.

Merparten av regionerna har nu infört att dialyspatienter reser med andra dialsypatienter, men att de får möjlighet till enskild resa om de styrker behovet med läkarintyg. Men drygt en tredjedel av regionerna har beslutat att dialyspatienter får resa ensamma utan att läkarintyg krävs. Senast var region Halland som inför det från och med idag, måndag.

En region som sticker ut är Västenorrland, där dialyspatienter fortfarande får resa tillsammans med andra. Läkarintyg ändrar inte på detta, men man gör en central bedömning från fall till fall.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman tycker att det är anmärkningsvärt att ensamåkning till dialys idag inte är obligatoriskt i varje region.

– Många resenärer är äldre och sköra. En smitta kan få förödande konsekvenser, inte enbart för den enskilde patienten, utan även för andra medpatienter och närstående, säger Håkan Hedman.

Regioner som infört ensamåkning för dialyspatienter 

Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Kronoberg, Halland, Västmanland, Gävleborg

Regioner som medger ensamåkning om läkarintyg finns

Uppsala, Sörmland, Östergötland, Jönköping, Gotland, Blekinge, Värmland, Örebro, Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten

Region där dialyspatienter får sjukresa tillsammans med andra
(central bedömning görs från fall till fall)

Västernorrland

Källa: Njurförbundet