20-års jubileum för Dialäsens Chefsdagar

Från SNSF:s styrelse kom Anki Ryman, Linda Afsenius, Magdalena Ivarsson och Cecilia Lindmark.

Fakta, inspiration och kunskap i all ära. Men för deltagarna i Dialäsens Chefsdagar 2022 var glädjen över att kunna ses fysiskt och nätverka extra viktigt i år!

I fjol arrangerades digitala Chefsdagar på grund av pandemin så i år kunde äntligen det fysiska mötet komma tillbaka.Till upplagan av Dialäsens Chefsdagar 2022 samlades 50 förväntansfulla deltagare på Elite Palace Hotel i Stockholm.

Dialäsens Chefsdagar bjöd på nätverkande, diskussioner och inspiration!

Mattias Klawitter, psykolog på Falck Healthcare, inledde dagarna med en föreläsning om hur man kan hantera motstånd mot förändring på arbetsplatsen.

-Konfliktprocesser har ofta sitt ursprung i inledande missförstånd som sedan har förstärks av de interaktioner som har uppstått, sade Mattias Klawitter.

Utveckla relationer

Som chef behöver man tillexempel se motstånd som en signal på att relationen behöver utvecklas. Några tips var att möta de missnöjda med aktivt lyssnande och undersöka om du som chef behöver öka din tydlighet. Ofta handlar motstånd om missförstånd och brist på tydlighet.

-Försök bekräfta vad motparten sitter med, även när du behöver styra upp med tydligare riktlinjer, sade Klawitter.

Över 50 sjuksköterskor inom njurmedicin deltog i chefskonferensen.

Mattias Klawitter, psykolog på Falck healthcare.

Johan Berger, coach inom vård och omsorg.

TV-profilen och psykologen Anna Bennich var huvudtalare på Dialäsens Chefsdagar 2022.

Johan Berger, coach inom vård och omsorg, fortsatte dagen med interaktiva övningar och på plats fanns också medarrangörerna SNSF. Ordförande Linda Afsenius och kollegorna Magdalena Ivarsson, Anki Ryman och Cecilia Lindmark genomförde en mycket uppskattad workshop. Glädjen var stor bland deltagarna över att få träffas fysiskt och diskutera gemensamma problem.

Magdalena Ivarsson och Linda Afsenius från SNSF var på plats.

Flera sponsorer

Sponsorerna representerades av Richard Fredin, Sanna Strand och Marie Blom från huvudsponsorn Fresenius Medical Care, Robert Agerskog från NordicMedcom, Elisabeth Reimer-Eriksson och Mikael Sättler från Transcutan, Anna-Karin Ellers från BBraun och Sofia Ohlsson, Jenny Berg och Måns Magnusson från Itacih.

Richard Fredin från Fresenius Medical Care.

Robert Agerskog från NordicMedcom och moderator Susanne Rydell.

Kvällen avslutade med mingel, middag och tal från Pia Lundström, som startade tidningen Dialäsen för 30 år sedan tillsammans med Karin Johansson och Dialäsens Chefsdagar för 20 år sedan. Deltagarna gästades också av magikern Max Hultman som genomförde en rad överraskande tricks.

Anna Bennich var på plats.

Anna Bennich talade om att leda i oroliga tider.

Andra dagen inledde Sanna Strand och Marie Blom med en föreläsning  om dialys i hemmet ut ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Därefter kom årets huvudtalare Anna Bennich, psykolog, leg.psykoterapeut  och känd från TV4:s ”Relationsakuten” , upp på scen. Anna bjöd på många såväl lärorika som humoristiska och igenkännande tips om hur man kan hantera stress i tider av oro. Annas föreläsning var mycket uppskattad av deltagarna och avslutades med en rungande applåd.

Jubileumskvällen gästades av Pia Lundström, som startade Dialäsens Chefsdagar för 20 år sedan. Här med Sanna Strand.

Marie Blom och Sanna Strand från Fresenius Medical Care.

Elisabeth Reimer-Eriksson , Transcutan.

Sofia Ohlsson, Itacih

Anna- Karin Ellers, BBraun.

 

Av Ulrika Efthamre

Foto Pierre Hultman