12 000 anmälde sig under Donationsveckan

Antalet anmälningar till donationsregistret ökade kraftigt under Donationsveckan. I år anmälde sig totalt 12 250 personer till donationsregistret under veckan.  

 

Den årliga kampanjen Donationsveckan summerades i söndags.  Socialstyrelsen har tillsammans med sjukvårdsregionerna under veckan haft extra fokus och uppmärksamhet på behoven av donation så att fler tar ställning i donationsregistret. Hittills i år har över 70 000 anmälningar gjorts till donationsregistret vilket är en av de absolut högsta siffrorna sedan 2011. Under årets kampanjvecka har antalet anmälningar ökat kraftigt jämfört med andra veckor under året.

 

Ökning under kampanj

 Under en vanlig vecka är det i genomsnitt cirka 400-800 personer som anmäler sig till donationsregistret – men under kampanjveckan brukar antalet öka markant. I år anmälde sig totalt 12 250 personer till donationsregistret under veckan.

– Vi hoppas såklart på ännu fler anmälningar innan året är slut eftersom registret är en viktig del i utredningen när frågan om donation kan bli aktuell. Framförallt hoppas vi mycket på att många kommer att använda sig av möjligheten att anmäla sig till donationsregistret via 1177.se, en nyhet som presenterats under årets kampanjvecka, säger Anna Aldehag, enhetschef på Nationellt Donationscentrum.

Följa i realtid

I och med årets kampanjvecka lanserades en möjlighet att följa hur många anmälningar som görs till donationsregistret i realtid. Det innebär att det går att följa utvecklingen över tid, från vecka till vecka och från dag till dag. Resultatet kan man följa i en digital räknare på Socialstyrelsens webbplats.

Under Donationsveckan har antalet anmälningar ökat markant i de flesta av landets regioner, framförallt är det tydligt i Gävleborgs, Dalarnas och Södermanlands län. Jämfört med hur många anmälningar som kommer in under en normalvecka har ökningen där varit flera hundra procent under kampanjveckan.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Socialstyrelsen

Foto: Socialstyrelsen