Växtbaserad diet –framtiden för njursjuka

I mars månad hade Dietisternas riksförbund kongress och en utav föreläsarna var Juan-Jesus Carrero, professor, Karolinska institutet. Titeln på föreläsningen var:  ”Plant-based diet to prevent complications of CKD”.  Här är summering av föreläsningen:

Vegetariska och veganska dieter ger inte aminosyra brist, så de gamla råden om att minst 50% av protein bör komma från högt biologiskt värde är förlegade. Växtbaserad kost ger många hälsofördelar för njursjuka. Att äta en kost rik på frukt och grönsaker bidrar med värdefulla näringsämnen och många andra hälsofördelar samt är klimatsmart.

Växtbaserat protein kan bidra till en långsammare progress av eGFR. Protein från kött innehåller aromatiska aminosyror som ger uremiska toxiner och leder till inflammation, oxidativ stress, fibros i njuren och progress av CKD. Det är därför viktigt med både mängd och vilken typ av protein som äts.

Fördelar med diet rik på grönsaker

Vad händer om vi börjar att äta en diet rik på grönsaker och frukt? Det skrev Carla Avasani om i föregående nummer av Dialäsen och för den som missat och vill fördjupa sig i ämnet rekommenderar jag att leta upp artikeln. Även Juan-Jesus pratade om fördelarna med grönsaker och frukt, och uppmuntrade till att undvika begränsning av dessa, dock finns fortsatt osäkerhet kring patienter som går i dialys.  Flertalet grönsaker och frukter är kaliumrika. Däremot saknas studier som visar att det faktiskt bidrar till höga kalium nivåer

Även mejeriprodukter och kött och fisk innehåller betydande mängder kalium. I USA visar en studie, Noori et. Al. Am J Kidney Dis 2010:56. 228-347 på HD patienter att de mest kaliumrika källorna från kosten var i följande ordning:

1 Nötkött

2 Kyckling

3 Mexikanskmat

4 Hamburgare

5 Grönsaker

Beroende på hur livsmedlet tillagas och vilka mängder som intas, kan kaliumintaget variera stort. Tillagningsmetoder som kokning kan urlaka kalium så mycket som 75%, (Cupisti A. et al. Nutrients 2018:10:1-15.).

Äta frukt med skal

Kaliumtillsatser kan bidra med mycket högt intag och finns i många hel och halvfabrikat. Att äta frukten hel bidrar med fibrer som reducerar kaliumintaget. Däremot innebär det att kaliumintaget blir högt om man dricker frukten som fruktjuice. Fibrerna från växtriket bidrar med en ökad avföringsvolym, ger en laxerande effekt och minskar förstoppning. Att vara förstoppad innebär en ökad risk för ansamling av kalium. Fibrerna bidrar till att mängden kalium som utsöndras med feces ökar. Vidare bidrar en fiberrik diet till att insulinkänsligheten ökar, inflammation minskar och det bidrar till en alkalisk miljö.

Fördel vid fosfatbelastning

I en studie på 108 patienter med CKD stadium 3 med macroalbuminuri så fick patienterna bättre syra-basbalans genom att äta frukt och grönsaker jämfört med gruppen som åt natriumbikarbonat. De fick även bättre blodtryck, lägre Lipoprotein(a) (som är en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom, aortastenos och ischemisk stroke), högre vitamin K och bättre BMI kontroll. Gorya et al. Am J Nephrol.2019;49(6):438-448.

Växtbaserat kost har en stor fördel också ur fosfatbelastning synpunkt. Biotillgängligheten av fosfor hos vegetabilier är mycket lägre ca 30 % jämfört med animaliska produkter som har 80% biotillgänglighet. En växtbaserad kost bidrar utöver fibrer med phytokemikalier, antioxidanter, vitaminer och mineraler. Det forskas mycket på tarmfloran och den gynnas av vegetabilier som blir mat till de goda bakterierna, minskar uremiska toxiner, minskar inflammation och bidrar till en alkalisk miljö medan animaliska produkter är syrabildande och bidrar till acidotisk miljö, driver inflammation och rött kött gynnar de ogynsamma bakterierna.

Hitta motiverade patienter

För dig som personal: Hitta de rätta patienterna som är motiverade och utbilda dem.

För dig som patient: Köp hem växtbaserade råvaror. Välj tillagningsform som är gynnsam och se över din portionsstorlek. Välj gärna färska råvaror och vid behov på grund av hyperkalemi välj de livsmedel med lägre kaliuminnehåll tex äpple och päron i stället för banan.  Undvik juice, ät frukten hel. Se upp med tillsatser som innehåller kalium och fosfat där upptaget är mycket högt. Fördela intaget av växtbaserad kost jämt över dagen.

Att byta nötfärsbiffen till morotsbiffar kan vara ett steg mod godare hälsa.

 

Av Hanna Nixon

Foto Unsplash