Tai Chi ger bättre livskvalitet hos njursjuka


Tai Chi- övningar har visat sig kunna vara en bra träningsform för personer som behandlas med bloddialys. Träningen ger positiva effekter bland annat genom att öka chansen till en bättre livskvalitet och att minska fallrisken.

Personer med kronisk njursjukdom som behandlas kontinuerligt med dialys har en nedsatt fysisk prestationsförmåga. Beroende på hur ofta och hur länge dialysbehandlingen pågår varje vecka kan möjligheterna till fysisk träning vara begränsade. Även måendet i samband med dialysbehandlingen är en viktig faktor. Att hitta möjligheter till träning är av stor vikt för välbefinnande och att orka med det man vill göra i sin vardag. 

Tai Chi-övningar är på flera sätt gynnsamma för personer som får behandling med bloddialys. Träningen passar alla åldrar och den tar inte mycket tid i anspråk om man inte vill. Ett träningspass kan variera mellan fem minuter dagligen till ett timslångt pass tre gånger i veckan. Det går lätt att anpassa efter dagsformen.

Träningsformen ger positiva effekter, såsom bättre balans, koordination och hållning, ökad muskelstyrka och uthållighet i benen. Gångsträckan och gånghastigheten ökar och syreupptagningsförmågan förbättras. Bäst resultat på gångsträckan ses efter sex månader med regelbunden träning. Chansen till en bättre livskvalitet ökar och fallrisken minskar. Även immunsystemets effektivitet och sömnkvaliteten förbättras.

Långsamma rörelser

Träningsmetoden går ut på att utföra en serie harmoniska och långsamma rörelser i en följd. Rörelserna i sig är hälsofrämjande och motverkar stress, dämpar oro, ångest och muskelspänningar. Patienter som får bloddialysbehandling och som har provat på Tai Chi  vittnar om att den subjektiva känslan av trötthet efter träning reducerades efter några veckors regelbunden träning. Det viktiga är inte att rörelserna utförs helt korrekt från början, utan det viktiga är att man ger sig tid att öva på utförandet och att träna avslappnat och lugnt dagligen. Övning ger färdighet och med tiden förbättras även rörelsekvaliteten. 

Här följer en serie med grundläggande Tai Chi-rörelser.

Övning A) 1.”Öppna dörren ”Stå med fötterna ihop .
Flytta ena foten åt sidan medan du räknar till tre. Andas in.
Andas ut.
Övning B)1. Andas in och för armarna långsamt uppåt.
2.Andas långsamt ut när du för armarna nedåt igen.

Text & foto : Mia Trondsén