vårdsäkerhet

Lär av avvikelserapportering och öka säkerheten

Hantering av säkerhetsinformation mellan vårdgivare och tillverkare samt granskande myndigheter är inte alltid så lätt att få till. Lär av avvikelserapportering och öka säkerheten. Dialysbehandlingar…