Svenskt Njurregister


Spännande data i SNR Access årsrapport

SNR Access årsrapport ger en bild av hur det ser ut nationellt. Jämför era data och använd registret för kvalitetsuppföljning. I SNR access registreras alla…


Nu startar SNR webbinarium varje månad

Svenskt Njurregister kommer under 2022 erbjuda webbinarier en gång i månaden med olika teman och föreläsare vid varje tillfälle. Webbinarierna ska ske torsdagar klockan 14-15.30…