Socialstyrelsen

Nytt samarbete under Donationsveckan

Hundratals unga lever idag med vetskapen om att en organtransplantation är den sista chansen för överlevnad. Antalet svenska barn som står i kö till, eller…


Högsta antalet organdonatorer hittills

Under 2022 blev 206 personer organdonatorer i Sverige. Det är det högsta antalet som hittills noterats. Men trots det stora antalet donatorer är behovet av…På måndag börjar Donationsveckan 2022!

På måndag 7 november startar Donationsveckan 2022. Främsta syftet med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan är en…