SNF


Nyheter och mingel på Vårmötet 2023

Nyheter inom transplantation, kronisk njursjukdom och fysioterapi var några av ämnena på agendan på vårmötet för sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter och medicintekniker inom njurmedicin. -Vi är…


Fortsatt brist på njurmedicinska specialister

De senaste åren har kännetecknats av fortsatta krav på att minska kostnaderna inom sjukvården. Inom njurmedicin upplever vi fortsatt brist på njurmedicinska specialister och på…