SNFNyheter och mingel på Vårmötet 2023

Nyheter inom transplantation, kronisk njursjukdom och fysioterapi var några av ämnena på agendan på vårmötet för sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter och medicintekniker inom njurmedicin. -Vi är…


Fortsatt brist på njurmedicinska specialister

De senaste åren har kännetecknats av fortsatta krav på att minska kostnaderna inom sjukvården. Inom njurmedicin upplever vi fortsatt brist på njurmedicinska specialister och på…