peritonealdialysNy metod för fjärrstyrning vid hemdialys

Fjärrstyrd bukdialys i hemmet blir snart verklighet i Västernorrland. Det är ett nytt framsteg för hemdialysen, som ger dialyspatienter ett friare liv och sparar resurser…


Stora regionala skillnader vid assisterad PD

”Uppmana hela Njursverige att vara på alerten när hemsjukvården omorganiseras”, skrev dåvarande ordföranden i SNF, Mårten Segelmark för nio år sedan (Dialäsen 1; 2012). Varningen berodde…