njurtransplantationer

Nya riktlinjer för desentiseringsbehandling

ESOT har publicerat nya riktlinjer för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter i ESOT:s officiella tidskrift, Transplant International. Riktlinjerna utgör ett nytt verktyg för klinisk praxis som…