njurtransplantation

På måndag börjar Donationsveckan 2022!

På måndag 7 november startar Donationsveckan 2022. Främsta syftet med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan är en…
Ökat antal njurtransplantationer under 2021

År 2021 genomfördes 445 njurtransplantationer. 48 av dem med njurar från avlidna efter cirkulationsstillestånd, så kallade DCD-donationer. Totalt kunde 192 personer under året donera organ…

GelinStiftelsen stöttar nytt forskningsprojekt

Forskaren Michael Olausson får bidrag av GelinStiftelsen för ett projekt som kan leda till att väntetiden till en njurtransplantation förkortas. På Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg…