njurmedicin


Fortsatt brist på njurmedicinska specialister

De senaste åren har kännetecknats av fortsatta krav på att minska kostnaderna inom sjukvården. Inom njurmedicin upplever vi fortsatt brist på njurmedicinska specialister och på…