Njurförbundet

Prioritera donationer med levande givare

De medicinska utredningarna för att säkerställa att en donation är riskfri är alldeles för långdragna och kan i vissa fall pågå över ett år, skriver…


Ny rapport visar ökad överlevnad

Fler med kronisk njursjukdom lever längre. Såväl dialyspatienter som transplanterade. Därtill måste allt färre börja i njurersättande behandling. I snitt tre personer om dagen i Sverige…


Dags för Nationella Njurkonferensen 2023

Reservera 20- 21 oktober för Nationella Njurkonferensen Efter uppehåll på grund av pandemin kommer åter konferensen att arrangeras för trettonde gången i Wallenberg konferenscenter i…


All time high för organdonationer under 2022

Under 2022 ökade antalet organdonationer från avlidna givare och uppnådde all time high med 206 donationer. Det visar färska siffror över fjolårets transplantationsverksamhet i Sverige….