njurar

Nordiskt samarbete om komplexa njurtransplantationer

Fler njurtransplantationer och bättre överlevnad – det är målet för ett unikt nordiskt samarbete som Sahlgrenska Universitetssjukhuset har initierat. Målgruppen är personer med svåra hematologiska…


Njurbytesprogrammet STEP är nu skandinaviskt

De första transplantationerna inom ramen för njurbytesprogrammet STEP utfördes i Sverige 2018. Nu har programmet expanderat till skandinavisk nivå. Patienter i behov av njurtransplantation kan…